„Пътстрой Бургас” презентира новия уеб сайт на компанията. С цел по-подробно представяне пред клиенти и партньори в детайли са описани основните дейности и възможностите, свързани със съществуващите мощности.
Актуализирането на контактите и активната карта на фирмените локации гарантират улеснен достъп и комуникация с компанията.
Завършените и текущи проекти на „Пътстрой Бургас” също са отразени чрез допълнителен снимков материал и пояснения, а новините на сайта ще конкретизират всички новости от етапите на изпълнението им.
Внедрените система за управление на качеството, система за опазване на околната среда и водите и система за здраве и безопасност при работа са обозначени със сертификатите, защитени от „Пътстрой Бургас”.
Повече за реализираните от компанията строителство и поддръжка на сгради, пътна инфраструктура, хидротехнически съоръжения и ВиК мрежи, ще откриете на www.patstroyburgas.com.