Category: Uncategorized

СЕВЕРНИЯТ ОБХОД НА ГРАД БУРГАС ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕН ДО СРЕДАТА НА 2022 ГОДИНА

„Пътстрой ВДХ“ ЕАД работи по изграждането на обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I – 9  „Сарафово–Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен–Бургас“ и локални платна, чието строителство започна в средата на месец януари.

Новата пътна отсечка свързва магистрала „Тракия” с летище „Сарафово”. По този начин от центъра на Бургас ще бъде изнесен трафикът към Поморие, Несебър и Слънчев бряг.

В момента се изпълняват изкопни работи и насипване на зона Б по цялото трасе с дължина 4,7 км, както и по трасето на всички пътни връзки на пътните възли.

Изпълняват се и дейности по изграждане на пътните надлези на км 0+625, км 3+440 и км 4+187, както и дейности по изграждането на малки съоръжения – водостоци.

Инвестицията е за близо 57 млн. лв., а средствата са от републиканския бюджет. Срокът за изпълнение на обекта е 18 месеца.

НОВИЯТ УЕБ САЙТ НА ПЪТСТРОЙ БУРГАС ВЕЧЕ Е ОНЛАЙН

„Пътстрой Бургас” презентира новия уеб сайт на компанията. С цел по-подробно представяне пред клиенти и партньори в детайли са описани основните дейности и възможностите, свързани със съществуващите мощности.
Актуализирането на контактите и активната карта на фирмените локации гарантират улеснен достъп и комуникация с компанията.
Завършените и текущи проекти на „Пътстрой Бургас” също са отразени чрез допълнителен снимков материал и пояснения, а новините на сайта ще конкретизират всички новости от етапите на изпълнението им.
Внедрените система за управление на качеството, система за опазване на околната среда и водите и система за здраве и безопасност при работа са обозначени със сертификатите, защитени от „Пътстрой Бургас”.
Повече за реализираните от компанията строителство и поддръжка на сгради, пътна инфраструктура, хидротехнически съоръжения и ВиК мрежи, ще откриете на www.patstroyburgas.com.