Проекти

 
Изготвяне на технически проект и строителство на АМ „Хемус“, участък от 78+500 до км 87+800“
 
Лот 4 – Път II-29 Варна- Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 23+199,86 и от км 25+344 до 38+100,31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич
 
Проектиране и строителство на обект: „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”
 
Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен Ямбол Гранитово – Лесово при км 228+681